Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnad relaterat till radiografi i ett multikulturellt samhälle
- fördjupning i bildkriterier och projektionslära inom konventionell röntgen och datortomografi
- basal teknik och metodik gällande datortomografi och magnetisk resonanstomografi
- säkerhetsföreskrifter vid magnetisk resonanstomografiundersökning
- hantering och användning av kontrastmedel och läkemedel inom röntgen, ultraljud, magnetisk resonanstomografi
- sjukdomslära och diagnostik riktat mot buk och centrala nervsystemet
- kvalitetssäkring och förbättringsarbeten
- dokumentation i radiologiskt informationssystem och bildarkiveringssystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammets 180 hp, varav 60 hp från första året skall vara avslutade. För att studenten skall kunna ha VFU måste praktiska moment ifrån tidigare kurser vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HRMN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 11 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Elisabeth Jonsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9128

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information