Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- fattigdom i dagens samhälle i ett nationellt och internationellt perspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt EU:s organisation och funktion

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HSSK10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Ander
Examinator
Monika Wilinska
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H9009

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information