Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska I för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Skolans och lärarens ansvar enligt aktuella styrdokument
  • Svenskdidaktisk forskning och undervisningsstrategier i relation till kursplanen i svenska
  • Forskningsbaserade teorier kring barns och ungas tal-, läs- och skrivutveckling
  • Aspekter på flerspråkighet
  • Kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling
  • Aspekter på språklig och grammatisk medvetenhet i svenska språket
  • Orientering om läs- och skrivsvårigheter
  • Barns språkliga, skriftliga och visuella uttrycksformer i olika medier
  • MIK och digitala verktyg för visuell presentation

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LS1N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Fredrik Ebefors
Examinator
Mattias Fyhr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9067

Content updated 2018-03-23

Education
Content updated 2015-06-24
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information