Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett BIM-baserat projektarbete med en fördjupad användning av relevanta digitala verktyg för att skapa, simulera, analysera och värdera byggnadsinformationsmodeller.

Kursen innehåller följande moment:
-fördjupad kunskap om uppbyggnad och utnyttjande av informationen i en byggnadsmodell
-analys av lastflödet i en byggnads bärande stomme
-dimensionering av en byggnad med avseende på värme, fukt och ljud
-analys och dimensionering av en stomme för att skapa konstruktionshandlingar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i BIM 1 Modellering och presentation, 6 hp, Konstruktionsteknik 1, 6 hp samt Byggmaterial och byggteknik 1, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2BK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Peter Karlsson
Examinator
Peter Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0243
Last modified 2020-06-02 07:59:48

Content updated