Doktorandkurs HT 2020: Deltagarbaserade perspektiv på digitalisering inom hälsa och välfärd: från behov till implementering, 7,5 hp

Deltagarbaserade perspektiv på digitalisering inom hälsa och välfärd: från behov till implementering, 7,5 hp

Kursen syftar till att deltagarna fördjupar sina kunskaper om teorier och metoder inom deltagarbaserad digitalisering samt tillägnar sig analytiska och kritiska förhållningssätt till aktuell forskning och metodutveckling inom hälsa och välfärd utifrån ett deltagarperspektiv. Vidare att deltagarna fördjupar sin kunskap kring digitalisering inom hälsa och välfärdsområdet med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar samt utvecklar en förmåga att tillämpa teorier och metoder i relation till eget forskningsområde.

Kursen är uppbyggd kring tre moduler: Samhällsutmaningar och deltagarbaserade innovationsprocesser; Samskapande och metodutveckling i deltagarbaserad forskning; Implementeringsprocess och deltagarbaserad digitalisering.

I kursen samarbetar Högskolan i Halmstad, Hälsohögskolan vid Jönköping University samt Mälardalens Högskola. I respektive kursmodul ingår ett campusmoment (två dagar) som är förlagt till ovannämnda lärosäten.

Sidan uppdaterad 2020-12-16