Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Inom kursen sätts olika vetenskapliga teorier in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.

Kursplan

Sidan uppdaterad 2017-10-18

Forskarutbildning
2017-10-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information