28 februari - Halvtidsseminarium i didaktik

Moving together: managing shifting boundaries in a highly diverse primary school environment. Doktorand Helen Avery.

Avhandlingen behandlar frågan om hur olika grupper i grundskolan (år 1-6) ser på sin roll i arbetet med elever med invandrarbakgrund. De grupper som undersökts är skolledare, lärare (ämnes-, klass- och modersmålslärare), samt skolbibliotekarie. Det empiriska materialet diskuteras med hänsyn till potentialer för samarbete och interkulturell skolutveckling.

Diskutant

Professor Gunnar Berg
Mittuniversitetet

Läsgrupp

Lektor Ann-Christin Torpsten
Linnéuniversitetet

Lektor Elisabet Sandblom
Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Docent Ylva Lindberg
Högskolan för lärande och kommunikation

2013-10-28