7 februari – Slutseminarium i didaktik

Folkligt, festligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia. Doktorand Carl-Johan Svensson.

Välkomna till slutseminarium fredagen den 7 februari 2014 kl. 13.15-15.00 i i Ha208.

I avhandlingen undersöks offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet. I fokus står didaktiska ståndpunkter kring vad utställningarna bör handla om, till/med vem och hur utställningarna bör kommunicera och varför; vilka uppgifter museet egentligen har i samhället. Den stora debatten kring utställningen Den Svenska Historien (1993-1994) utgör avhandlingens startpunkt, varpå två ytterligare nedslag görs. Avhandlingen avslutas med en diskussion kring den påtagliga frånvaron av debatt kring den innevarande utställningen Sveriges Historia (2010-2014).

Doktorand

Carl-Johan Svensson

Diskutant

Fil.dr Cecilia Axelsson, Malmö högskola

Läsgrupp

Professor Hans Albin Larsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Fil.dr Tobias Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Ulf Zander, Lunds universitet

2013-11-21