24 januari - Disputation i pedagogik

Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Doktorand Ulli Samuelsson.

Fredagen den 24 januari 2014 kl. 13.15 i Hb116.

Opponent

Docent Martin Stigmar
Linnéuniversitetet

Ledamöter i betygsnämnd

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Ann-Britt Enochsson
Karlstads universitet

Professor Olof Sundin
Lunds universitet

Ordförande

Professor Claes Nilholm
Högskolan för lärande och kommunikation

2013-12-12