13 juni - Slutseminarium i didaktik

Lärararbete i en mål- och resultatstyrd skola – att kommunicera mål eller att iscensätta lärande. Doktorand Rebecka Florin Sädbom.

Fredag 13 juni kl 13.15-15.00 i Ha208.

Avhandlingen behandlar lärarnas målstyrda arbete insatt i en läro- och kursplanekontext. De nedslag som görs inom ramen för avhandlingens fokus berör båda läroplanerna, Lpo94 och Lgr11, samt hur lärare erfar arbetet med de kursplaner som hör till respektive läroplan och hur de ser på undervisningsmål.

Avhandlingens innehåll rör sig mellan två olika områden, dels skolans politiska styrning, dels lärarnas konkreta arbete, och bör därför ses som ett tvärsnitt av lärares arbete mellan policy och praktik. Den första studien är en intervjustudie med lärare på tre olika grundskolor kring mål och undervisning. Den andra studien är en fallstudie där en grupp lärare genom learning study utvecklar undervisningen i samhällskunskap för årskurs 8. Detta arbete har genomförts under en längre tid och bygger på; intervjuer med lärarna, för- och eftertest, arbetsmöten och filmade lektioner.

Doktorand Rebecka Florin Sädbom

Diskutant

Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet

Läsgrupp

Professor Hans Albin Larsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Fil.dr Mikael Segolsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation

Läsunderlag

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons arbetsrum (Hd323) cirka en vecka före seminariet.

2014-04-07