28 maj - Disputation i pedagogik

Hållbar programutveckling - en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt. Doktorand Ann Öhman Sandberg.

Onsdagen den 28 maj kl 13.15 i Hb116.

Opponent

Docent Hanna Toiviainen
Helsingfors universitet

Ledamöter i betygsnämnd

Docent Viveca Lindberg
Stockholms universitet

Docent Monica Nilsson
Högskolan för lärande och kommunikatio

Professor Jonas Söderlund
Linköpings universitet och Norwegian School of Managemen

Ordförande

Professor Inger Eriksson
Stockholms universitet

2014-04-14