12 juni - Licentiatseminarium i didaktik

Anja Thorsten lägger fram sin licentiatuppsats Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande. Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen.

Torsdagen den 12 juni 2014 kl. 13.15 i Hb116

Opponent

Professor Monica Reichenberg
Göteborgs universitet

Examinator

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation

Ordförande

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation

2014-05-23