24 oktober - Slutseminarium i didaktik

Att få syn på avgörande skillnader – Lärares samproducerade kunskap om hur matematikinnehållet blir tillgängligt för eleverna. Doktorand Pernilla Mårtensson.

Diskutant

Professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Läsgrupp

Professor Mats Granlund, Högskolan för lärande och kommunikation

Fil.dr Jesper Boesen, Högskolan för lärande och kommunikation/Göteborgs universitet

Handledare

Professor Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation

Professor emeritus Ference Marton, Göteborgs universitet

Fil.dr Robert Gunnarsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Läsunderlag

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons arbetsrum (Hd323) cirka en vecka före seminariet.

2014-09-15