5 december - Licentiatseminarium

Anders Nersäter lägger fram sin licentiatuppsats "Att konstruera historiska förklaringar. Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia".

Fredagen den 5 december 2014 kl. 13.00 i Hb116

Opponent

Professor Bengt Schüllerqvist
Karlstads universitet

Examinator

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation

Ordförande

Professor Elsie Anderberg
Högskolan för lärande och kommunikation


2014-11-10