12 december - Slutseminarium i pedagogik

Hur små barns språkande ges mening och görs i förskolans praktik – Förskolepersonals tal om litteracitet och barns språkande i interaktion med teknologi. Doktorand Sara Hvit.

12 december kl. 13.15–15.00 i Ha208

Diskutant

Professor Anne-Li Lindgren,
Stockholms universitet

Läsgrupp

Professor Tomas Kroksmark,
Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Monica Nilsson,
Högskolan för lärande och kommunikation

Handledare

Professor Eva Björck-Åkesson,
Högskolan för lärande och kommunikation

Lektor Polly Björk-Willén,
Linköpings universitet

Lektor Anna Klerfelt,
Högskolan för lärande och kommunikation

2014-11-25