22 april - Halvtidsseminarium i medie- och kommunikationsvetenskap

The design of participation: Mediated participation in online news. Forskarstuderande Susanne Almgren.

22 april 2015, kl. 13.00-15.00 i sal Ha208.

Diskutant

Docent Magnus Andersson, Lunds universitet

Läsgrupp

Lektor Anna Lund, Linnéuniversitetet

Professor Ulrika Olausson, Högskolan för lärande och kommunikation

Handledare

Professor Tobias Olsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Dino Viscovi, lektor, Linnéuniversitetet

2015-02-23