12 juni - Disputation i didaktik

I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande. En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola. Doktorand Rebecka Florin Sädbom.

Fredagen den 12 juni 2015 kl. 13.15 i Hb116

Opponent

Professor Mikael Alexandersson
Högskolan i Halmstad

Ledamöter i betygsnämnd

Docent Hans Lödén
Karlstads universitet

Docent Stephan Rapp
Högskolan för lärande och kommunikation

Professor Ninni Wahlström
Linnéuniversitetet

Ordförande

Professor Ulla Runesson
Högskolan för lärande och kommunikation

2015-03-17