8 maj - Disputation i didaktik

Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet. Doktorand Pernilla Mårtensson.

Fredagen den 8 maj 2015 kl. 13.15 i Hb116.

Opponent

Professor Astrid Pettersson
Stockholms universitet

Ledamöter i betygsnämnd

Professor Jonte Bernhard
Linköpings universitet

Docent Camilla Björklund
Göteborgs universitet

Docent Stephan Rapp
Högskolan för lärande och kommunikation

Ordförande

Professor Ulla Runesson
Högskolan för lärande och kommunikation

2015-03-17