13 november – Slutseminarium i didaktik

Forskarstuderande Helen Avery - Moving together: managing shifting boundaries in a highly diverse primary school environment

Avhandlingen behandlar frågan om hur olika grupper i grundskolan (år 1-6) ser på sin roll i arbetet med elever med invandrarbakgrund. De grupper som undersökts är skolledare, lärare (ämnes-, klass- och modersmålslärare), samt skolbibliotekarie. Det empiriska materialet diskuteras med hänsyn till potentialer för samarbete och interkulturell skolutveckling.

Sammanläggningsavhandling (4 artiklar) på engelska.

Forskarstuderande
Helen Avery

Diskutant
Laila Niklasson, docent i pedagogik, Mälardalens högskola

Läsgrupp
Tobias Samuelsson, docent i sociologi, School of Education and Communication, Jönköping University
Marco Nilsson, lektor i statsvetenskap, School of Education and Communication, Jönköping University

Huvudhandledare
Ylva Lindberg, docent i litteraturvetenskap, School of Education and Communication, Jönköping University

Bihandledare
Anna-Lena Tvingstedt, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Malmö högskola

Tid och plats
13 november kl. 13.00–15.00 i Ha208, School of Education and Communication

2015-09-14