4 juni - Disputation i pedagogik

Avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande i förskola – multimodalt görande och teknologi visar att det är barnens spontana aktiviteter som är utgångspunkt för förskolans arbete med litteracitet. Man arbetar både med traditionella skriftspråksmaterial och till exempel pinnar eller klossar. Små barn för fram sina tankar på många olika sätt, både genom att prata och bygga och rita.
Doktorand Sara Hvit Lindstrand.

Torsdagen den 4 juni 2015

Opponent

Professor emerita Marita Lindahl
Åbo Akademi

Ledamöter i betygsnämnd

Docent Monica Nilsson
Högskolan för lärande och kommunikation

Professor Héctor Pérez Prieto
Karlstads universitet

Docent Maria Simonsson
Linköpings universitet

Ordförande

Professor Eva Björck-Åkesson
Högskolan för lärande och kommunikation

2015-10-02