16 oktober- Licentiatseminarium i didaktik

Anna Lövström lägger fram sin licentiatuppsats. "Från naturliga tal till hela tal från N till Z. Vad kan göra skillnad för elevers möjligheter att bli bekanta med de negativa talen?"

Fredagen den 16 oktober 2015 kl. 13.15 i Hb116

Opponent

Fil.dr Hanna Palmér

Linnéuniversitetet

Examinator

Docent Robert Gunnarsson

Högskolan för lärande och kommunikation

Ordförande

Docent Robert Gunnarsson

Högskolan för lärande och kommunikation

2015-10-12