1 september - Seminarieserie i vetenskapsteori

Bernt Gustavsson: Den vetenskapliga kunskapens många ansikten

1 september kl. 13-15 i sal Hc 318

Bernt Gustavsson, professor i pedagogisk f ilosof i på NTNU, Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, håller i det första seminariet i serien Vetenskapsteori.

Seminarierna anordnas av den nationella forskarskolan Learning study – praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, men är öppna för doktorander och andra intresserade vid JU.

Se hela programmet här. Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-30