13 oktober - Seminarieserie i vetenskapsteori

Tore Nordenstam: Begreppet vetenskap - förr och nu

13 oktober kl. 13-15 i sal Hc 317

Tore Nordenstam, professor emeritus vid Universitetet i Bergen. Tidigare verksam vid the University of Khartoum och Umeå universitet, håller i det fjärde seminariet i serien Vetenskapsteori.

Seminarierna anordnas av den nationella forskarskolan Learning study – praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, men är öppna för doktorander och andra intresserade vid JU.

Se hela programmet här. Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-30