15 december- Seminarieserie i vetenskapsteori

Gunnel Colnerud: "Forskningsetik och forskningsetisk prövning"

15 december kl. 13-15 i sal Hc 317

Gunnel Colnerud, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, håller i det sjätte och sista seminariet i serien Vetenskapsteori.

Seminarierna anordnas av den nationella forskarskolan Learning study – praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, men är öppna för doktorander och andra intresserade vid JU.

Se hela programmet här.PDF

2016-08-30