17 november - Seminarieserie i vetenskapsteori

Ingela Josefsson: Varför en akademisk utbildning i praktisk kunskap=

17 november kl. 13-15 i sal Hc 317

Ingela Josefsson, professor och prorektor vid Stockholms konstnärliga högskola samt professor i praktisk kunskap vid Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, Bodö, Norge, håller i det femte seminariet i serien Vetenskapsteori.

Seminarierna anordnas av den nationella forskarskolan Learning study – praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning, men är öppna för doktorander och andra intresserade vid JU.

Se hela programmet här. Pdf, 35.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-30