31 mars - Slutseminarium i Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarstuderande Susanne Almgren: The Design of Participation: Mediated User Practices and Online News

Fredagen den 31 mars 2017 kl. 13 i Ha208.

Diskutant

Docent Annika Bergström, Göteborgs universitet

Läsgrupp

Professor Peter Berglez, Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Jakob Svensson, Uppsala universitet/Malmö högskola

Huvudhandledare

Professor Tobias Olsson, Högskolan för lärande och kommunikation och Lunds universitet

Biträdande handledare

Universitetslektor Dino Viscovi, Linnéuniversitetet

2017-03-09