2 juni - slutseminarium i specialpedagogik

Forskarstuderande, Madeleine Sjöman: “We stay close to the child to prevent conflicts with other children” - A longitudinal study of the link between social interactions, and children in need of special support and their engagement in Swedish preschool environment.

Barns engagemang i vardagen är en viktig komponent för både lärande och utveckling. Madeleine ställer sig frågan: vilka faktorer i förskolans vardagsaktiviteter kan bidra till engagemang hos barn i behov av särskilt stöd? Hennes forskning visar att barn i behov av särskilt stöd inte är engagerade i aktiviteter i samma utsträckning som andra barn i förskolan. Förutsättningar för barnets engagemang uppstår genom en ömsesidig påverkan mellan personalens lyhördhet, barngruppens samspel och barnets interaktion med sin omgivning.

Fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.00 i Ha208.

Diskutant
Seniorprofessor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet

Läsgrupp
Professor Siv Fischbein, Stockholms universitet
Docent Anna Klerfelt, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare
Docent Lena Almqvist, Mälardalens högskola/Högskolan för lärande och kommunikation

Biträdande handledare
Professor Mats Granlund, Högskolan för lärande och kommunikation
Fil.dr. Gunvie Möllås, Högskolan för lärande och kommunikation

2017-05-15