8 september - Halvtidsseminarium i handikappvetenskap

Karin Bertills: Physical Education – quality teaching, grading and student self-efficacy

8 september – kl. 13.00–15.00 i Ha208

The seminar is about student perceived self-efficacy, in general and in PE, aptitude to participate in PE, and physical and socio-cognitive functioning. Student experiences in relation to PE-teachers’ self-rated quality of PE teaching. Students with disabilities are focused.

Seminariet handlar om elevers upplevelse av självtillit, generellt och i idrott och hälsa, förutsättningar för att delta i idrott och hälsa, och skattad fysisk och socio-kognitiv funktion. Elevers upplevelser jämförs med idrottslärares skattning av sin undervisningskvalitet. Elever med funktionsnedsättningar studeras särskilt.

Läsunderlag fås via radu.dinu@ju.se alt. via karin.bertills@ju.se

Doktorand

Karin Bertills

Diskutant

Susanna Geidne, docent, Örebro universitet

Läsgrupp

Lars Kristén, doktor, Halmstad högskola

Nerolyn Ramstrand, docent, Jönköping University

Madeleine Sjöman, doktorand, Jönköping University

Huvudhandledare

Mats Granlund

Biträdande handledare

Lilly Augustine, Högskolan i Kristianstad

2017-09-05