1 oktober - Slutseminarium i pedagogik

Främmande, skrämmande, spännande! Folkhögskoledeltagares sociala representationer av högskola och universitet. Doktorand Annelie Andersén.

Doktorand: Annelie Andersén, HLK
Diskutant: Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet
Läsgrupp: Universitetslektor Sam Paldanius, Örebro universitet och professor Magnus Söderström, HLK
Handledare: Docent Thina Chaib, HLK

Läsunderlag finns att hämta hos Karin Karlsson.

2010-09-30