17 september - Slutseminarium i lärande

Lärandets hermeneutik. Doktorand Mikael Segolsson.

Doktorand: Mikael Segolsson, HLK
Diskutant: Professor Bo Dahlin, Karlstads universitet
Läsgrupp: Professor Mats Granlund, HLK och universitetslektor Karin Nordström, HLK
Handledare: Professor Tomas Kroksmark, HLK

Läsunderlag tillhandahålles av Karin Karlsson.

2010-09-30