12 november - Halvtidsseminarium i pedagogiskt arbete

Uppfattningar av andemening. Doktorand Per Ohlsson.

Doktorand: Per Ohlsson
HLK Diskutant: Professor Claes Annerstedt, Universitetet i Oslo, Norge.

Studien rör frågan om hur tränare I fotboll på elitnivå (landslagsnivå och Allsvenskan) uppfattar att andemeningen i en instruktion gått fram till spelarna I laget. Data har samlats in och analyserats med hjälp av fenomenografin. 

Text finns tillgänglig hos Karin Karlsson från den 5 november.

2010-10-18