23 november - Öppet seminarium

Om behovet av 'klinisk forskning' i utbildning. Professor Ingrid Carlgren, Stockholms universitet. Tisdagen den 23 november 2010 kl. 13.15-15.00 i Ha208 (Styrelserummet).

De forskningsresultat som ligger till grund för evidensbaseringen inom det medicinska området är kliniska - till skillnad från de forskningsresultat som nu förs fram som grund för evidensbasering inom utbildningsområdet (t.ex. McKinsey). Ca 80 % av den medicinska forskningen är klinisk medan i stort sett all utbildningsforskning är akademisk och samhällsvetenskaplig. Medan det t.ex. i USA förts en bitvis ganska hetsig debatt sedan början av 1990-talet om vilken slags forskning som är relevant för skolan, där den akademiska utbildningsvetenskapen fått kraftigt motstånd från företrädare för teacher research, lesson studies etc., lyser en motsvarande debatt nästan helt med sin frånvaro i Skandinavien. Det finns ett behov att diskutera hur vi kan  upprätta och utveckla kliniska utbildningsvetenskapliga forskningstraditioner - forskning som struktureras runt de frågor lärare arbetar med och som i hög utsträckning bedrivs av lärare.

2010-11-10