11 mars - Seminarium

Forskningscirkelns bidrag till kunskapsutveckling — hinder och möjligheter i ett granskningssamhälle. Professor Sven Persson, Malmö högskola.

Vid detta seminarium vill jag diskutera forskningscirkeln som en möjlig plats för kunskapsutveckling.  Forskningscirklar, med rötter i ett deltagarorienterat forskningsparadigm, bygger på gemensamt kunskapssökande i en forskningsprocess där forskningsfrågorna hämtas ur lärarnas erfarenheter. Den rationalitet som forskningscirklarna utgår från utmanar det framväxande granskningssamhällets syn på giltig kunskap, professionell utveckling och forskningens funktion. Vid seminariet problematiseras relation mellan forskning och pedagogisk praktik.

2011-01-19