13 maj - Halvtidsseminarium pedagogik

Special needs - views among different occupational groups in preschools and schools. Doktorand Gunilla Lindqvist.

Diskutand: Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik vid Mälardalens högskola
Läsgrupp: Professor Mats Granlund HLK och fil dr Gunvie Möllås HLK

Avhandlingen behandlar frågan om hur olika grupper i skolan ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De grupper som undersökts är skolledare (i grund- och förskola), lärare (ämnes-, klass- och förskollärare) och stödpersonal (specialpedagoger, speciallärare och assistenter). Särskilt fokus läggs vid rektorer och specialpedagoger.

Läsunderlag finns tillgängligt från och med den 6 maj.

2011-01-19