18 mars - Seminarium

God praksis og gode praktikere. Et kulturanalytisk indlæg i debatten om pædagogisk kvalitet. Fil. dr i pedagogik Bjørg Kjaer, DPU (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole).

På baggrund af et forskningsprojekt om pædagogisk arbejde med børn i psykosociale vanskeligheder, vil jeg præsentere et kulturanalytisk blik på kvalitet. Gennem et kulturstudie har jeg belyst at hvis kvalitetsbegrebet skal tages alvorligt, må studiet af kvalitet handle om kvalitative forhold og anvende sig af kvalitative metoder.

2011-01-19