20 maj - Seminarium

Lekens flertydighet: Om barns lek i en institusjonalisert barndom. Fil. dr i pedagogik Maria Øksnes, Dronning Mauds Minne, Högskolan för förskollärarutbildning i Trondheim.

De fleste vestlige filosofer har forsøkt å rasjonalisere lek for å gi den en nyttig rolle i samfunnsutviklingen. For eksempel hevdes det at barns lek er en form for utvikling. Historien om barns lek de siste hundre årene fremstår på denne måten som en historie om temming. Ved å la stemmer som sjelden er blitt hørt få komme til orde, ønsker jeg på dette seminaret å vise hvordan en rekke lekforskere (Sutton-Smith) og filosofer (Gadamer, Bakhtin) forstår lek på andre og mer irrasjonelle måter enn det som har vært vanlig. 

Läsunderlag Pdf, 158.7 kB.

2011-01-19