25 februari - Halvtidsseminarium

Participation in educational settings in an ICF-CY framework. Doktorand Gregor Maxwell.

Diskutand: Docent Kerstin Göransson, Mälardalens Högskola
Läsgrupp: Professor Elsie Anderberg, HLK samt fil. dr Stefan Nilsson, HHJ

Material kan erhållas från Gregor Maxwell från 11 februari.

2011-01-19