27 maj - Disputation i specialpedagogik

Gymnasielärarens uppdrag som mentor - En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet. Doktorand Elisabeth Nordevall. Sal Hc113.

Fakultetsopponent: Professor Jerry Rosenqvist, Högskolan i Kristianstad.
Betygsnämnd: Professor Magnus Söderström, Linnéuniversitetet, professor Reidun Tangen, Universitetet i Oslo och professor Inga Wernersson, Göteborgs universitet

2011-01-19