31 mars (torsdag) - Slutseminarium i pedagogik

"Vi har nästan blivit för bra" En studie om sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik. Doktorand Ingrid Granbom.

Doktorand: Ingrid Granbom, HLK
Diskutand: Professor Bert Dannemark, Örebro universitet
Tid och plats: Torsdag 31 mars kl 13.15-15.00, Ha208 (styrelserummet)

2011-01-19
2011-01-19