4 mars - Disputation i pedagogiskt arbete

Entreprenöriellt lärande. Doktorand Annica Otterborg.

Opponent
Lennart Svensson är professor emeritus, Pedagogiska institutionen vid Lunds universitet

Betygsnämnd
Professor Astrid Pettersson Stockholms universitet
Professor Christina Kärrqvist, Göteborgs universitet
Docent Roger Roger Johansson, Malmö högskola

Handledare
Professor Tomas Kroksmark, HLK och professor Ulla Runesson, HLK

2011-01-19