28 oktober - Disputation i pedagogik

"Vi har nästan blivit för bra". Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik med doktorand Ingrid Granbom.

Kl. 13.15 i sal Hb116

Opponent

Professor Sven Persson, Malmö högskola

Betygsnämnd

Professor Berth Danermark, Örebro universitet
Professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation
Professor Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst

Handledare

Professor emeritus Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation
Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet

2011-09-16