2 december - Halvtidsseminarium

Always access - always learning? Knowledge Qualities in One-to-One Computer Schools. Doktorand Håkan Fleischer.

Kl 13.15 i Ha 208 (styrelserummet) fredagen den 2 december 2011.

I avhandlingens fokus står en-till-en projekt (en dator per elev och lärare). Avhandlingen syftar till att bidra till en större förståelse av hur en-till-en projekt understödjer kvalitativa skiftningar i bildat kunskapsinnehåll hos eleverna på gymnasiet, och vad i den digitaliserade världen som utgör signifikanta förutsättningar för tolkning och genomförande av uppgifter i skolan.

Diskutant
Docent Silwa Claesson, Göteborgs universitet

Läsgrupp
Professor Tobias Olsson, Högskolan för lärande och kommunikation
Docent Christina Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation

Handledare
Professor Elsie Anderberg, Högskolan för lärande och kommunikation
Docent Thomas Karlsohn, Göteborgs universitet

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons kontor, Hd 323.

2011-10-24