10 februari - Halvtidsseminarium

Pedagogisk dokumentation som verksamhetssystem kopplat till ett projektarbete i förskolan. Doktorand Karin Alnervik.

Kl 13.15 i Ha 208 (styrelserummet) fredagen den 10 februari 2012.

Studien följer ett projektarbete med pedagogisk dokumentation i fyra förskolor. Forskningsfrågorna gäller dels vilka erfarenheter som vuxit fram över tid när de deltagande versamheterna arbetat med pedagogisk dokumentation kopplat till ett projektarbete, och dels vilka organisatoriska villkor som möjliggjort arbetet, alternativt vilka organisatoriska konsekvenser som arbetet medfört. Resultaten analyseras med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Opponent
Fil.dr. Monica Nilsson, Stockholms universitet

Läsgrupp
Professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation
Fil.dr. Gunvie Möllås, Högskolan för lärande och kommunikation

Handledare
Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation
Christian Eidevald, Högskolan för lärande och kommunikation
Gunilla Dahlberg, Stockholms universitet

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons kontor, Hd 323.

2012-01-10