30 mars - Encell-seminarium

Hur kan vi tänka om kompetens och kön i arbetslivet? Marie Hjalmarsson, forskare i pedagogik med inriktning mot arbetsliv, Högskolan Väst.

Tid och plats: 30 mars, kl. 10-12, sal Hb 221

Marie Hjalmarsson intresserar sig för hur det går till när yrkeskunskaper och förmågor könskodas och framförallt hur det går till när yrken "omkodas". Under seminariet kommer hon att diskutera resultat från studier av två yrken, där en stor del av yrkeskunnandet anses ha med kön att göra: undersköterska i hemtjänsten och hantverksyrket målare.

2012-02-06