12 juni - Halvtidsseminarium

Constructions of gender and ethnicity in health care communication. Doktorand Joel Hedegaard.

Den 12 juni 2012, kl 13.15 i Ha208 (styrelserummet)

Opponent
Professor Elisabeth Cedersund, Hälsohögskolan och Linköpings universitet

Läsgrupp
Professor Tobias Olsson, Högskolan för lärande och kommunikation
Fil.dr. Christian Eidevald, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare
Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation

Bihandledare
Professor Airi Rovio-Johansson, Göteborgs universitet

Läsunderlag tillhandahålles av Joel Hedegaard, joel.hedegaard@hlk.hj.se från och med den 5 juni.

2012-04-25