31 augusti - Halvtidsseminarium

Projekt som stöd för hållbar verksamhetsutveckling. En studie av tre IT-projekt på lärarutbildningen. Doktorand Ann Öhman Sandberg.

Ha208 (styrelserummet) kl 13.15

Opponent
Docent Maria Gustavsson, Linköpings universitet

Läsgrupp
Professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation
Lektor Cecilia Bjursell, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare
Docent Christina Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation

Bihandledare
Professor Lennart Svensson, Linköpings universitet
Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet

Läsunderlag tillhandahålles av Ann Öhman Sandberg, ann.ohman-sandberg@hlk.hj.se från och med den 24 augusti.

2012-05-23