7 september - Slutseminarium

From Eye to Us; prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions. Doktorand Marita Falkmer.

Kl. 9.00-11.00 i Ha208 (styrelserummet)

I slutseminariet diskuteras Marita Falkmers avhandlingsmanus. Innehållet fokuserar på barn med Autism Spektrum Störningar som är integrerade i grundskoleklasser och deras delaktighet i klassens aktiviteter. Det fokuserar också på en av de förutsättningar på individnivå som Marita menar påverkar barnens delaktighet, deras förmåga att tolka och förstå ansiktsuttryck och känslor. Två typer av metodik har använts, dels experimentella studier av hur ansikten avsöks, dels enkäter till barn och lärare samt observationer av barn för att studera delaktigheten hos barnen med funktionsnedsättning, deras klasskamrater samt lärare i vardagliga skolaktiviteter.

Opponent
Professor Annika Dahlgren-Sandberg vid Göteborgs universitet

Läsgrupp
Docent Per Askerlund, Högskolan för lärande och kommunikation
Lektor Karina Huus, Hälsohögskolan

Huvudhandledare
Professor Mats Granlund vid Hälsohögskolan

Biträdande handledare
Senior lecturer Annette Joosten vid Curtin University, Australien

Läsunderlag tillhandahålles av Marita Falkmer, marita.falkmer@curtin.edu.au

2012-08-24