21 september - Halvtidsseminarium

Studenters definitioner av högre utbildning. Föreställningar om yrkespraktik kontra vetenskapande. Doktorand Peter Björk.

Den 21 september 2012, kl. 13.15 i Ha208 (styrelserummet).

Diskutand

Professor Claes Ericsson, Högskolan i Halmstad.

Läsgrupp

Professor Elsie Anderberg, Högskolan för lärande och kommunikation och lektor Staffan Nilsson, Linköpings universitet.

Huvudhandledare

Professor Anders Persson, Lunds universitet.

Bihandledare

Docent Christina Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation och docent Anders Nelson, Högskolan i Halmstad.

Läsunderlag tillhandahålles av Peter Björk från den 14 september, peter.bjork@hh.se

2012-09-11