9 november - Slutseminarium i Handikappvetenskap

Studenter med funktionsnedsättningar med fokus på Asperger Syndrom — möjligheter och begränsningar i högre utbildning. Doktorand Ann Simmeborn Fleischer.

Diskutant

Docent Martin Molin, Specialpedagogiska Institutionen, Göteborgs universitet

Läsgrupp

Professor Anita Björklund, Hälsohögskolan
Fil. dr. Gunvie Möllås, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Mats Granlund, Hälsohögskolan

Bihandledare

Professor Berth Danermark, Örebro universitet
Fil. dr. Margareta Adolfsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Läsunderlag

Läsunderlag tillhandahålles av Ann Simmeborn Fleischer, ann.simmeborn-fleischer@hlk.hj.se från och med den 2 november.

2012-09-20