12 april - Slutseminarium i pedagogik

Pedagogisk dokumentation som verksamhetsutveckling. Doktorand Karin Alnervik.

Fredagen den 12 april, kl. 13.15-15.00 i Ha208

Diskutant

Docent Viveca Lindberg, Stockholms universitet

Läsgrupp

Professor Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation

Universitetslektor Ann Ludvigsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Huvudhandledare

Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation

Bihandledare

Universitetslektor Christian Eidevald, Högskolan för lärande och kommunikation

Docent Monica Nilsson, Högskolan för lärande och kommunikation

Läsunderlag

Läsunderlag finns att hämta utanför Karin Karlssons arbetsrum (Hd323) en vecka före seminariet.

2012-11-06